Inleiding

Jezus Christus geeft aan zijn discipelen de grote opdracht:
       Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen (Matteüs 28:18-20).

Stichting Deltacursus wil hier een aandeel in hebben je helpen ditzelfde te doen.
Een van de doelstellingen van stichting Deltacursus is Bijbelstudies te maken
en deze beschikbaar stellen, om zo Efeziërs 4:11-16 in praktijk te brengen:
       om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst;
       zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd (vers 12).

De Deltacursus volgt Gods handelen en Zijn woorden van Genesis tot Openbaring:

Laatste informatie:
  • Een e-mail met ervaringen met de Deltacursus is zeer welkom: waar en hoe ontdekt, gebruikt en ervaren.
  • Herziening van studies van Delta-Plus worden voorzien van herziene pdf. Studies 2, 9, 15, 17, 29 en 47 zijn herschreven.
  • Het IBAN nummer van stichting Deltacursus is: NL77 ABNA 0402 2843 64. Meer hierover vindt u hier.
  • Het laatst vastgestelde jaarverslag is opgenomen onder de ANBI-informatie.

Naast de Deltacursus zijn de volgende cursussen beschikbaar

betacursus

Betacursus
Bestudering van het Johannes evangelie is een geschikte start om bekend te raken met Jezus Christus, zijn persoon en zijn boodschap.
Betacursus.nl wil je daarbij op weg helpen!

Groeistudies

Groei studies
Voor de nazorg na bekering of als voorbereiding voor lidmaatschap in de gemeente zijn de Delta-Groeistudies ontwikkeld.
Er zijn vier thema’s voor elk 7 bijeenkomsten, die naar behoefte gevolgd kunnen worden.

hebrews

Hebreeën
Voor de bestudering van de Brief aan de Hebreeën vind je hier achtergrondinformatie (grotendeels in het Engels) en vragen die bij de bespreking aan bod kunnen komen.

romeinen

Romeinen
Als hulp bij de bestudering van de Brief aan de Romeinen vind je hier een inleiding en achtergrondinformatie op dit bijbelboek.

De Deltacursus ook in boekvorm beschikbaar

DeltacursusDe Deltacursus is in 2010 in boekvorm uitgebracht.
De uitgave is verkrijgbaar via de boekhandel en deze site.
Kosten: €12,50 per deel, en €35 voor de hele set.

In een recensie in het Friesch Dagblad sprak
ds. Elsinga van een heus Deltaplan:

Is het mogelijk om een aantal studieavonden voor
‘gevorderden in het geloof’ aan te bieden?
Geregeld komt die vraag op het bord van kerkenraden.
Een waardevolle cursus daarvoor is de Deltacursus.
Deze cursus omvat een Deltaplan tegen het verschralen van kennis en geestelijk inzicht in de kerken.

Informatie over het bestellen van de uitgave, vindt u hier.

English flagDelta Course, the English version of this discipleship training course

The full Delta Course of 50 studies is also available in English.

Dit te weten kan ook u van dienst zijn, als u mensen weet in Nederland of in het buitenland voor wie het Engels meer vertrouwd is. Verwijs hen gerust naar Delta Course.

Oude Testament

De Deltacursus volgt Gods verlossingsgeschiedenis van het eerste boek in de Bijbel (Genesis) tot het laatste (Openbaring).

De eerste 15 lessen zijn gebaseerd op het Oude Testament. De onderwerpen die aan bod komen zijn de schepping, de zondeval, de verlossing, het verbond, de wet, de geschiedenisboeken, de po√ętische boeken en de profetische boeken.

Nieuwe Testament

De 15 onderwerpen in het Nieuwe Testament gaan onder andere over Christus’ leven, dood, opstanding en troonsbestijging, het Koninkrijk van God, de Gemeente, aspecten van het christen-zijn en tenslotte de terugkomst van Christus.

Praktische lessen

Deel 3 bevat 20 praktische lessen voor discipelschap, waaronder dagelijkse omgang met Christus (stille tijd), zekerheid van verlossing, hoe bijbelstudie doen, hoe de Bijbel uitleggen, gebed, de gemeenschap van christenen, met anderen over Christus praten, vrucht dragen, hoe Gods wil voor je leven ontdekken.