Bestelling opgeven

Alle 50 lessen van de Deltacursus zijn ook als boekuitgave beschikbaar!
Om deze uitgave handzaam en betaalbaar te houden, hebben we ervoor gekozen om
de leidraad “voor de groepsleider” en ook de “Delta+” hier niet in op te nemen;
ze blijven echter kosteloos beschikbaar op deze website!

Bestellingen van meer dan vijf exemplaren kunt u ook per e-mail bij ons opgeven.

Deel 1

Deel 1
15 lessen uit het Oude Testament
(A4-formaat, 80 pag.)

In het eerste deel zijn 15 studies uit het Oude Testament opgenomen: het ontstaan van de Bijbel, de schepping, de zondeval en andere onderwerpen van de verlossingsgeschiedenis.

Prijs: € 12,50
Bestellen

Deel 2

Deel 2
15 lessen uit het Nieuwe Testament
(A4-formaat, 80 pag.)

Dit deel gaat over de periode tussen het leven, de dood en de opstanding van Jezus Christus (Nieuwe Testament) en zijn wederkomst; daarnaast over de Heilige Geest, discipelschap en de geestelijke strijd.

Prijs: € 12,50
Bestellen

Deel 3

Deel 3
20 praktische lessen
(A4-formaat, 96 pag.)

Dit deel bevat praktische lessen voor discipelschap:
je dagelijkse omgang met Christus, zekerheid van verlossing, hoe bestudeer je de Bijbel, wat is Gods wil, hoe kan je evangeliseren, enz.

Prijs: € 12,50
Bestellen

Hele serie

Deel 1, 2 en 3
De complete set van drie delen

Prijs: € 35,00
Bestellen