Het Evangelie naar Johannes

Bestudering van het Johannes evangelie is een geschikte start om bekend te raken met Jezus Christus, zijn persoon en zijn boodschap.

Voor deze studies hebben we een aparte website gemaakt.
Deze heet nu Betacursus .


2009, Deltacursus.