Wat is Deltacursus?

Jezus Christus geeft aan zijn discipelen de Grote Opdracht:
“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen” (Matteüs 28:18-20).
Stichting Deltacursus wil hierin een aandeel hebben en je helpen ditzelfde te doen. Een van onze doelstellingen is bijbelstudies te maken en deze beschikbaar te stellen, om zo Efeziërs 4:11-16 in praktijk te brengen:
“…om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst; zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd” (vers 12).
Deze cursus volgt Gods handelen en zijn woorden van Genesis tot Openbaring:

Hulp bij deltacursus

  • Veel meer uitleg bij de cursus – doel, informatie, overzichten en illustraties – vind je op deze pagina.
  • Vanwege onze ANBI-status nemen we het meest recente jaarverslag op, zie pagina Over ons.
Deel 1

Deel 1. 15 lessen uit het Oude Testament

De eerste 15 lessen zijn gebaseerd op het Oude Testament. De onderwerpen die aan bod komen zijn de schepping, de zondeval, de verlossing, het verbond, de wet, de geschiedenis­boeken, de po√ętische boeken en de profetische boeken.

Deel 2

Deel 2. 15 lessen uit het Nieuwe Testament

De 15 onderwerpen in dit deel gaan onder andere over Christus’ leven, dood, opstanding en troonsbestijging, het Koninkrijk van God, de Gemeente, aspecten van het christen-zijn en tenslotte de terugkomst van Christus.

Deel 3

Deel 3. 20 praktische lessen

Deel 3 bevat praktische lessen voor discipelschap, waaronder dagelijkse omgang met Christus, zekerheid van verlossing, hoe bijbelstudie doen, hoe de Bijbel uitleggen, gebed, de gemeenschap van christenen, met anderen over Christus praten, hoe Gods wil voor je leven ontdekken.