Evangelisatie bijbelstudie

In de table hieronder vind je 5 extra lessen over evangelisatie.

Ze bevatten de inhoud van 5 bijeenkomsten over dit onderwerp plus de bijbehorende werkbladen die de deelnemers kunnen gebruiken.

Deze 5 studies horen bij Les 43 van de Praktische lessen die horen bij deze Deltacursus.

 

Onderwerp Bijeenkomst Werkblad
1. Aanwijzingen voor het bestaan van God
2. Het probleem van het lijden en de dood
3. Oplossing van het probleem van het lijden en dood
4. De respons die God van mensen verwacht
5. De gelovige verwacht het nieuwe leven
Evangelisatie

Deel 3 van de Deltacursus bevat 20 praktische lessen voor discipelschap, waaronder dagelijkse omgang met Christus (stille tijd), zekerheid van verlossing, hoe bijbelstudie doen, hoe de Bijbel uitleggen, gebed, de gemeenschap van christenen, met anderen over Christus praten, vrucht dragen, Gods wil voor je leven ontdekken.


2009, Deltacursus.