Extra cursussen

Jezus Christus geeft aan zijn discipelen de grote opdracht:
       Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen (Matteüs 28:18-20).

Stichting Deltacursus wil hierin een aandeel hebben en je helpen ditzelfde te doen.
Een van de doelstellingen van stichting Deltacursus is Bijbelstudies te maken
en deze beschikbaar stellen, om zo Efeziërs 4:11-16 in praktijk te brengen:
       om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst;
       zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd (vers 12).

Andere cursussen naast de Deltacursus

betacursus Betacursus (opent nieuwe window)

Bestudering van het Johannes evangelie is een geschikte start om bekend te raken met Jezus Christus, zijn persoon en zijn boodschap. Betacursus.nl wil je daarbij op weg helpen!

  Evangelisatie bijbelstudie

Vijf lessen over evangelisatie. Dit is te organiseren in vijf bijeenkomsten met de meegeleverde studies plus de bijbehorende werkbladen, die de deelnemers kunnen gebruiken. Zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar.

  Groei studies

Voor de nazorg na bekering of als voorbereiding voor lidmaatschap in de gemeente zijn door Deltacursus de Groeistudies ontwikkeld. Er zijn vier thema’s voor elk 7 bijeenkomsten, waaruit naar wens gekozen kan worden.

Last Bible book Openbaring

Hier vind je uitgebreide informatie over dit bijzondere en bemoedigende boek in de Bijbel. Een Nederlandse versie en een Engelse versie zijn beide op de site beschikbaar.

English flag Deltacursus in English

All 50 lessons of this discipleship training course are available in English as Deltacourse.org.


2009, Deltacursus.