De Groeistudies

De Groestudies zijn nazorg studies; studies om mee te starten.
Deze studies zijn vooral bedoeld voor direct na de bekering of als voorbereiding voor lidmaatschap in de gemeente.

Er zijn vier groepen van 7 bijeenkomsten elk, die naar behoefte gevolgd kunnen worden.
Deze cursus kan in delen van 7 of 14 weken gegeven worden.

Thema Onderwerp PDF
Leven in
geloof
1. Het Evangelie Evangelie
2. Geloofszekerheden Zekerheden
3. De Bijbel gebruiken Bijbel gebruiken
4. Het Onze Vader Onze Vader
5. Geestelijke goei Groei
6. Kenmerken van een discipel Discipel
7. Het Geestvervulde leven Geestvervuld leven
 
Christelijke
instellingen
1. De betekenis van de doop Doop betekenis
2. De praktijk van de doop Doop praktisch
3. De betekenis en praktijk van het Avondmaal Avondmaal
4. Kenmerken van het christelijk huwelijk Huwelijk kenmerken
5. Verantwoordelijkheden in het huwelijk Huwelijk verantwoordelijkheden
6. De leiders van de Kerk Leiders van de kerk
7. De kwalificaties en taken van de oudsten Leiders kwalificaties
 
Karakter van
een christen
1. Een gezond zelfbeeld Zelfbeeld
2. Liefde is aanstekelijk Liefde
3. Wandelen in geloof Geloof
4. Bitterheid of vergeving Vergeving
5. Boosheid en zelfbeheersing Zelfbeheersing
6. Verdeeldheid en samenwerking Samenwerking
7. Staan in rechtvaardiging en wandel in heiliging Heiliging
 
Vaardigheden
van een christen
1. Stille tijd houden Stille tijd
2. Bijbelstudie doen Bijbelstudie
3. Leren bidden Gebed
4. Gods Woord in je hart bergen Gods Woord in je hart
5. De waarheden in de Bijbel toepassen Waarheden toepassen
6. Het evangelie uitleggen Evangelie uitleggen
7. Je getuigenis vertellen Getuigenis vertellen