De Groeistudies

De Groestudies zijn nazorg studies; studies om mee te starten.
Deze studies zijn vooral bedoeld voor direct na de bekering of als voorbereiding voor lidmaatschap in de gemeente.

Er zijn vier groepen van 7 bijeenkomsten elk, die naar behoefte gevolgd kunnen worden.
Deze cursus kan in delen van 7 of 14 weken gegeven worden.

Thema Onderwerp PDF
Leven in
geloof
1. Het Evangelie
2. Geloofszekerheden
3. De Bijbel gebruiken
4. Het Onze Vader
5. Geestelijke goei
6. Kenmerken van een discipel
7. Het Geestvervulde leven
 
Christelijke
instellingen
1. De betekenis van de doop
2. De praktijk van de doop
3. De betekenis en praktijk van het Avondmaal
4. Kenmerken van het christelijk huwelijk
5. Verantwoordelijkheden in het huwelijk
6. De leiders van de Kerk
7. De kwalificaties en taken van de oudsten
 
Karakter van
een christen
1. Een gezond zelfbeeld
2. Liefde is aanstekelijk
3. Wandelen in geloof
4. Bitterheid of vergeving
5. Boosheid en zelfbeheersing
6. Verdeeldheid en samenwerking
7. Staan in rechtvaardiging en wandel in heiliging
 
Vaardigheden
van een christen
1. Stille tijd houden
2. Bijbelstudie doen
3. Leren bidden
4. Gods Woord in je hart bergen
5. De waarheden in de Bijbel toepassen
6. Het evangelie uitleggen
7. Je getuigenis vertellen