Wat is Deltacursus?

Jezus Christus geeft aan zijn discipelen de Grote Opdracht:
       Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen (Matteüs 28:18-20).

Stichting Deltacursus wil hier een aandeel in hebben je helpen ditzelfde te doen. Een van de doelstellingen van stichting Deltacursus is Bijbelstudies te maken en deze beschikbaar stellen, om zo Efeziërs 4:11-16 in praktijk te brengen:
       om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst;
       zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd (vers 12).

De Deltacursus volgt Gods handelen en zijn woorden van Genesis tot Openbaring:

Veel meer uitleg bij de Deltacursus – doel, informatie, overzichten en illustraties – vind je op deze pagina.
De Deltacursus is ook in boekvorm uitgebracht. Informatie over het bestellen van de uitgave, vind je op deze pagina.
Verder is de hele Deltacursus beschikbaar in het Engels als Delta Course.
Onder auspiciƫn van Stichting Deltacursus wordt een groeiend aantal studies van onderwerpen gepubliceerd, zie hier.


© 2009–2020 Deltacursus.