De bijbelteksten die gebruikt zijn in de 15 lessen uit het Nieuwe Testament

In onderstaande tabel vind je alle bijbelteksten die bij de lessen gebruikt zijn, zowel die van de stille tijd als van de studie; met toestemming van het Nederlands Bijbelgenootschap.

  • NBV staat voor De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
  • HSV staat voor Herziene Statenvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2011.
Onderwerp Stille tijd Studie
  NBV HSV NBV+HSV NBV HSV
16. Het leven van Christus volgt
17. De dood van Christus volgt
18. De opstanding van Christus volgt
19. De heerschappij van Christus volgt
20. Het koninkrijk van God volgt
21. De christelijke gemeenschap (gemeente, kerk) volgt
22. Geestelijke groei volgt
23. Discipelen volgt
24. Arbeiders volgt
25. Leiders volgt
26. Relaties volgt
27. Geestelijke strijd volgt
28. Persoon en functies van de heilige Geest volgt
29. Onze taken en gaven van de heilige Geest volgt
30. Terugkomst van Christus volgt
Avondmaal

De 15 onderwerpen in het Nieuwe Testament gaan onder andere over Christus’ leven, dood, opstanding en troonsbestijging, het Koninkrijk van God, de Gemeente, aspecten van het christen-zijn en tenslotte de terugkomst van Christus.

Deltacursus 2