15 lessen uit het Oude Testament

In de tabel vind je van elke les alle hulpmiddelen bij deze cursus:

  • De kolom Studie bevat de complete les: opdrachten voor de stille tijd plus de bijbehorende studie.
  • De kolom Bijbel verwijst naar een aparte webpagina met alle bijbelteksten die bij de stille tijd (ST) en de studie gebruikt worden.
  • In de kolom Leider staan aanwijzingen voor de groepsleider voor de invulling van de bijeenkomst.
  • De kolom Delta Plus, de meest rechtse kolom, bevat extra achtergrondinformatie bij het onderwerp.
Onderwerp van de les Studie Bijbel Leider Delta Plus
1. De Bijbel Bijbehorende bijbelgedeelte
2. De schepping Bijbehorende bijbelgedeelte
3. De zondeval Bijbehorende bijbelgedeelte
4. Het verlossingswerk Bijbehorende bijbelgedeelte
5. God spreekt en handelt Bijbehorende bijbelgedeelte
6. Gods verbond Bijbehorende bijbelgedeelte
7. Wandelen in geloof Bijbehorende bijbelgedeelte
8. Vergeven Bijbehorende bijbelgedeelte
9. De wet en de genade Bijbehorende bijbelgedeelte
10. De geschiedenisboeken Bijbehorende bijbelgedeelte
11. Theocratie Bijbehorende bijbelgedeelte
12. De poëtische boeken Bijbehorende bijbelgedeelte
13. De profetische boeken Bijbehorende bijbelgedeelte
14. Israël Bijbehorende bijbelgedeelte
15. Gods koninkrijk en dat van de wereld Bijbehorende bijbelgedeelte
Oude Testament

De eerste 15 lessen van de Deltacursus zijn gebaseerd op het Oude Testament. De onderwerpen die aan bod komen zijn de schepping, de zondeval, de verlossing, het verbond, de wet, de geschiedenis boeken, de po√ętische boeken en de profetische boeken.

Deltacursus 1

De Deltacursus is ook in boekvorm beschikbaar.


© 2009–2020 Deltacursus.