De bijbelteksten die gebruikt zijn in de 15 lessen uit het Oude Testament

In onderstaande tabel vind je alle bijbelteksten die bij de lessen gebruikt zijn, zowel die van de stille tijd als van de studie; met toestemming van het Nederlands Bijbelgenootschap.

  • NBV staat voor De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
  • HSV staat voor Herziene Statenvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2011.
Onderwerp Stille tijd Studie
  NBV HSV NBV+HSV NBV HSV
1. De Bijbel
2. De schepping
3. De zondeval
4. Het verlossingswerk
5. God spreekt en handelt
6. Gods verbond
7. Wandelen in geloof volgt
8. Vergeven volgt
9. De wet en de genade volgt
10. De geschiedenisboeken volgt
11. Theocratie volgt
12. De poëtische boeken volgt
13. De profetische boeken volgt
14. Israël volgt
15. Gods koninkrijk en de koninkrijken van de wereld volgt
Oude Testament

De eerste 15 lessen van de Deltacursus zijn gebaseerd op het Oude Testament. De onderwerpen die aan bod komen zijn de schepping, de zondeval, de verlossing, het verbond, de wet, de geschiedenis boeken, de po√ętische boeken en de profetische boeken.

Deltacursus 1