15 lessen uit het Oude Testament

In de tabel vind je van elke les alle hulpmiddelen bij deze cursus:

  • De kolom Studie bevat de complete les: opdrachten voor de stille tijd plus de bijbehorende studie.
  • De kolom Bijbel verwijst naar een aparte webpagina met alle bijbelteksten die bij de stille tijd (ST) en de studie gebruikt worden.
  • In de kolom Leider staan aanwijzingen voor de groepsleider voor de invulling van de bijeenkomst.
  • De kolom Delta+, de meest rechtse kolom, bevat extra achtergrondinformatie bij het onderwerp.
Onderwerp van de les Studie Bijbel Leider Delta+
1. De Bijbel
2. De schepping
3. De zondeval
4. Het verlossingswerk
5. God spreekt en handelt
6. Gods verbond
7. Wandelen in geloof
8. Vergeven
9. De wet en de genade
10. De geschiedenisboeken
11. Theocratie
12. De poëtische boeken
13. De profetische boeken
14. Israël
15. Gods koninkrijk en dat van de wereld
Oude Testament

De eerste 15 lessen van de Deltacursus zijn gebaseerd op het Oude Testament. De onderwerpen die aan bod komen zijn de schepping, de zondeval, de verlossing, het verbond, de wet, de geschiedenis boeken, de po√ętische boeken en de profetische boeken.

Deltacursus 1

De Deltacursus is ook in boekvorm beschikbaar.