15 lessen uit het Oude Testament

In de tabel vind je van elke les alle hulpmiddelen bij deze cursus:

  • De kolom Stille tijd & studie bevat de complete les: opdrachten voor de stille tijd plus de bijbehorende studie.
  • De kolom Bijbelsteksten ST en studie verwijst naar een aparte webpagina met alle bijbelteksten die bij de stille tijd (ST) en de studie gebruikt worden.
  • In de kolom Voor de groepsleider staan aanwijzingen voor de invulling van de bijeenkomst.
  • De kolom Delta-plus, de meest rechtse kolom, bevat extra achtergrondinformatie bij het onderwerp.

Onderwerp van de les Stille tijd Bijbelteksten Groepsleider Delta-plus
1. De Bijbel
2. De schepping
3. De zondeval
4. Het verlossingswerk
5. God spreekt en handelt
6. Gods verbond
7. Wandelen in geloof
8. Vergeven
9. De wet en de genade
10. De geschiedenisboeken
11. Theocratie
12. De poëtische boeken
13. De profetische boeken
14. Israël
15. Gods koninkrijk en die van de wereld

De Deltacursus volgt Gods verlossingsgeschiedenis van het eerste boek in de Bijbel (Genesis) tot het laatste (Openbaring).

De eerste 15 lessen zijn gebaseerd op het Oude Testament. De onderwerpen die aan bod komen zijn de schepping, de zondeval, de verlossing, het verbond, de wet, de geschiedenis boeken, de po√ętische boeken en de profetische boeken.

Zoals in de Inleiding is aangegeven, is de Deltacursus ook in boekvorm beschikbaar.