De bijbelteksten die gebruikt zijn in de 20 Praktische lessen

In onderstaande tabel vind je alle bijbelteksten die bij de lessen gebruikt zijn, zowel die van de stille tijd als van de studie; met toestemming van het Nederlands Bijbelgenootschap.

  • NBV staat voor De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
  • HSV staat voor Herziene Statenvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2011.
Onderwerp Stille tijd Studie
  NBV HSV NBV+HSV NBV HSV
31. Stille tijd
32. Christelijke zekerheden
33. Prioriteiten volgt
34. Gods leiding volgt
35. Bestuderen van de Bijbel
36. Uitleg van de Bijbel volgt
37. Memoriseren van de Bijbel
38. Gebed als tweegesprek
39. Gebed als voorbede volgt
40. Gods Woord in het gebed volgt
41. Christelijke gemeenschap (hoe met elkaar omgaan)
42. Getuigen volgt
43. Evangelisatie volgt
44. Dienen volgt
45. Geven volgt
46. Leiding geven volgt
47. Bijbelse toepassingen maken
48. Een gezond zelfbeeld ontwikkelen volgt
49. Heiliging volgt
50. Christelijke levensstijl volgt
Praktisch

Deel 3 bevat 20 praktische lessen voor discipelschap, waaronder dagelijkse omgang met Christus (stille tijd), zekerheid van verlossing, hoe bijbelstudie doen, hoe de Bijbel uitleggen, gebed, de gemeenschap van christenen, met anderen over Christus praten, vrucht dragen, Gods wil voor je leven ontdekken.

Deltacursus 3