20 Praktische lessen

In de tabel vind je van elke les alle hulpmiddelen bij deze cursus:

  • De kolom Studie bevat de complete les: opdrachten voor de stille tijd plus de bijbehorende studie.
  • De kolom Bijbel verwijst naar een aparte webpagina met alle bijbelteksten die bij de stille tijd (ST) en de studie gebruikt worden.
  • In de kolom Leider staan aanwijzingen voor de invulling van de bijeenkomst.
  • De kolom Delta+, de meest rechtse kolom, bevat extra achtergrondinformatie bij het onderwerp.
Onderwerp Studie Bijbel Leider Delta+
31. Stille tijd
32. Christelijke zekerheden
33. Prioriteiten
34. Gods leiding
35. Bestuderen van de Bijbel
36. Uitleg van de Bijbel
37. Memoriseren van de Bijbel
38. Gebed als tweegesprek
39. Gebed als voorbede
40. Gods Woord in het gebed
41. Christelijke gemeenschap (hoe met elkaar omgaan)
42. Getuigen
43. Evangelisatie
44. Dienen
45. Geven
46. Leiding geven
47. Bijbelse toepassingen maken
48. Een gezond zelfbeeld ontwikkelen
49. Heiliging
50. Christelijke levensstijl
Praktisch

Deel 3 bevat 20 praktische lessen voor discipelschap, waaronder dagelijkse omgang met Christus (stille tijd), zekerheid van verlossing, hoe bijbelstudie doen, hoe de Bijbel uitleggen, gebed, de gemeenschap van christenen, met anderen over Christus praten, vrucht dragen, Gods wil voor je leven ontdekken.

Deltacursus 3

De Deltacursus is ook in boekvorm beschikbaar.