Meer uitleg over de cursus

Doel van de cursus

In Matteüs 28:18-20 geeft Jezus Christus aan zijn discipelen de grote opdracht:
‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen.’

Met deze cursus willen we hier een aandeel in hebben en je helpen ditzelfde te doen. Het doel van Deltacursus is namelijk om Efeziërs 4:11-16 in praktijk te brengen:
‘…om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst; zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd’ (vers 12).

Deze toerusting betreft drie terreinen:

  • Kennis van de Bijbel
    De verlossingsgeschiedenis wordt in tweemaal 15 studies gevolgd. Van de schepping en de zondeval in het Oude Testament tot en met het leven van de Gemeente en de terugkomst van Christus in het Nieuwe Testament.
  • Praktisch discipelschap
    Dit onderdeel behandelt in 20 studies belangrijke aspecten van je christen-zijn: je dagelijkse omgang met Christus, zekerheid van je verlossing, hoe doe je bijbelstudie, hoe ontdek je Gods wil voor je leven, enz.
  • Leiderschap
    De opzet van de studies is erop gericht de diverse zaken ook samen te oefenen. Na voltooiing van de cursus ben je in staat zelf een groep te beginnen en te leiden.

Bondige cursus-informatie is beschikbaar als pdf, ook geschikt om door te geven aan geïnteresseerden.

Onderdelen van de cursus

Deltacursus volgt Gods handelen en Zijn woorden van Genesis tot Openbaring:

Elke les bevat voor de deelnemers een eigen voorbereiding in de vorm van suggesties voor stille tijd en een studie.
Per les is er voor de groepsleider informatie voor de bijeenkomst. Daarnaast is er voor de groepsleider een algemene leidraad (pdf) met suggesties.
Verder vind je bij verschillende studies in de Delta+ nog achtergrondinformatie bij het onderwerp van de studie.

Extra’s

Onderstaande documenten zijn alle pdf’s.

Financiële steun

Financiële steun is welkom voor de verdere ontwikkeling van deze bediening.

Hulp bij het geven van de cursus

Er bestaat de mogelijkheid om in je groep of gemeente een demonstratie-les te verzorgen.
Dat kan op een avond of op een zaterdagmorgen of zaterdagmiddag.
Neem hiervoor contact met ons op via e-mail:
info [at] deltacursus.nl.

English flagDelta Course

The full Delta Course of 50 studies is also available in English.

Dit te weten kan ook u van dienst zijn, als u mensen weet in Nederland of in het buitenland voor wie het Engels meer vertrouwd is.