Deltacursus logo

 

Delta­cursus   NL vlag

Jezus Christus gaf zijn discipelen de Grote Opdracht: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen” (Matteüs 28:18–20).

Stichting Deltacursus streeft ernaar om hieraan bij te dragen en jou te ondersteunen in diezelfde missie. 

Door middel van onze bijbelstudies brengen we Efeziërs 4:11–16 in de praktijk “…om de heiligen toe te rusten voor dienstwerk, zodat het lichaam van Christus wordt opgebouwd” (vers 12).

Deze cursus volgt Gods handelen en Zijn woorden vanaf het eerste boek in de Bijbel (Genesis) tot aan het laatste (Openbaring).

Delta Course   EN flag

Jesus Christ, in the Great Commission, commanded his disciples to “Go and make disciples of all nations” (Matthew 28:18–20).

Our course is designed to support and empower you in fulfilling this mission. 

The Delta Course is dedicated to putting Ephesians 4:11–16 into action “…to prepare God’s people for works of service, so that the body of Christ may be built up” (verse 12).

Throughout this course, we trace God's history of salvation, beginning with the first book of the Bible, Genesis, and journeying through to the final book, Revelation.