Wat is Deltacursus?

Jezus Christus geeft aan zijn discipelen de grote opdracht:
       Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen (Matteüs 28:18-20).

Stichting Deltacursus wil hier een aandeel in hebben je helpen ditzelfde te doen.
Een van de doelstellingen van stichting Deltacursus is Bijbelstudies te maken
en deze beschikbaar stellen, om zo Efeziërs 4:11-16 in praktijk te brengen:
       om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst;
       zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd (vers 12).

De Deltacursus volgt Gods handelen en zijn woorden van Genesis tot Openbaring:

Meer cursussen beschikbaar

Onze stichting heeft naast de Deltacursus nog andere cursussen en studies ontwikkeld.

DeltacursusDe meeste daarvan vind je vermeld op een aparte pagina met korte omschrijving.

Ook in boekvorm

De Deltacursus is in 2010 in boekvorm uitgebracht.
De uitgave is verkrijgbaar via de boekhandel en deze site.
Kosten: 12,50 per deel, en 35 voor de hele set.

Informatie over het bestellen van de uitgave, vindt u op deze pagina.

Oude Testament

De eerste 15 lessen zijn gebaseerd op het Oude Testament. De onderwerpen die aan bod komen zijn de schepping, de zondeval, de verlossing, het verbond, de wet, de geschiedenisboeken, de po√ętische boeken en de profetische boeken.

Nieuwe Testament

De 15 onderwerpen in dit deel gaan onder andere over Christus’ leven, dood, opstanding en troonsbestijging, het Koninkrijk van God, de Gemeente, aspecten van het christen-zijn en tenslotte de terugkomst van Christus.

Praktische lessen

Deel 3 bevat praktische lessen voor discipelschap, waaronder dagelijkse omgang met Christus, zekerheid van verlossing, hoe bijbelstudie doen, hoe de Bijbel uitleggen, gebed, de gemeenschap van christenen, met anderen over Christus praten, hoe Gods wil voor je leven ontdekken.


2009, Deltacursus.